Izjava o odstopu od pogodbe

Visus d.o.o.
Ulica Nikola Tesla 17, Domžale, 1230 Domžale

Stranka, ime in priimek:
……………………………………….
……………………………………….

Zadeva: Izjava o odstopu od pogodbe
V zakonskem roku in v skladu z določili pogodbe št.: ………………………………………. in ZVPot odstopam od pogodbe št.: ……………………………………….

Plača ni znesek v višini ………………………………………. eur mi najkasneje v 14 dneh od prejema te izjave vrnete na trr: ……………………………………….

Prosimo, da priložite kopijo pogodbe oz. računa.

Datum:
……………………………………….

Podpis:
……………………………………….